10 a.m.
Nové Sady
Společná modlitba křížové cesty
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá
10 a.m.
Nové Sady
Společná modlitba křížové cesty
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
11:30 a.m.
Nové Sady
Farní kavárna – všichni jste srdečně zváni na faru

Po mši svaté dostanou děti nové úkoly postní aktivity. Prosíme, po splnění úkolu vymalujte obrázek, vystřihněte a přineste na mši svatou, kde ho před, nebo po mši svaté přišpendlete na trnovou korunu na nástěnce.
Pokud se i Vy starší chcete připojit k této aktivitě, můžete si rozebrat volné lístečky na oltáři za nástěnkou.

Před každou nedělní mší svatou se setkáváme k společné modlitbě křížové cesty. Prosím zapište se vzadu pod kůrem na nástěnce a vyberte si jako jednotlivci, rodiny, nebo společenství, vedení této společné modlitby v době postní.

Po nedělní mši svaté je za týden také farní kavárna. Upečené příspěvky jsou vítány, Vaše osobní přítomnost však bude vítána víc!

Na nástěnce pod kůrem jsou rozpisy služeb ve farnosti. Prosím zapište se v předstihu především na službu zajištění farní kavárny.

Vaše dotazy a podněty na pastorační a ekonomickou radu můžete posílat mailem na adresu: farniradanovesady@gmail.com

Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnostnovesady.cz