10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – slouží P. František Dobeš
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
5:15 p.m.
Povel
Mše svatá – v kapličce slouží P. Jiří Koníček
6 p.m.
Nové Sady
Klubík – pro děti na 2. stupni ZŠ - do 20:00 hod.
žádná událost tento den
žádná událost tento den
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – slouží P. Jan Čukáš

KLUBÍK bude pokračovat i v letošním roce. Všechny děti na 2. stupni ZŠ jsou srdečně zvány každou středu od 18:00 do 20:00 hod. Víc informací najdete na letáčku na vývěsce.

Na stolku u vstupu si vezměte přihlášky pro děti do náboženství na příští školní rok. Je tam uvedeno i místo a čas jednotlivých hodin.

V sakristii po mši svaté si můžete zapisovat mše svaté na září, říjen a listopad.

KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670

Příprava dospělých ke křtu, biřmování a 1. sv. přijímání začne v pondělí 2. října 2023 v 19:15 u dominikánů (kontakt: gabriel@op.cz )

Farní evangelizační buňka nabízí společenství Vám, kteří žádné nemáte a chcete se společně modlit, zamýšlet nad písmem a chválit našeho Pána. Scházíme se v pondělí od 18:00 do 19.30 na faře u katedrály. Kontakt Věnka Vyvozilová. Klidně přijďte i bez předchozího přihlášení.

SBÍRKA PRO RODINY S DĚTMI V NOUZI – probíhá od 11. do 30. září. olomouc.charita.cz Věci můžete nosit do sakristie (přede mší, po mši)

Vaše dotazy a podněty na pastorační a ekonomickou radu můžete posílat mailem na adresu: farniradanovesady@gmail.com

Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnostnovesady.cz

Zprávy z katedrály:

Olomoucké děkanátní Centrum pro rodinu Véna zve ženy bez rozdílu věku a stavu v úterý 12.9. od 16:00u vchodu do Botanické zahrady (vchod naproti schodům mezi kostelem sv. Michaela a Vily Primavesi, Bezručovy sady). Setkání bude takové netradiční – ve zdravém těle zdravý duch, protáhneme si tělo za podpory fyzioterapeuta Mgr. Tomáše Látala. Ukáže nám, jak jednoduše tělo protáhnout, abychom se také o něj uměli postarat. S sebou dobrou náladu. Pro doplňující informace můžete volat Martině Žalčíkové, telefonní číslo 604 240 041.

PŘIPOJENÍ K PETICI: Znění této krátké petice: „Svým podpisem se připojuji k Prohlášení zástupců církví ve prospěch manželství muže a ženy. Tato petice nemíří proti jiným skupinám lidí. Pouze žádáme, aby slovo „manželství“ nebylo tunelováno a zůstalo označením vztahu muže a ženy, jak tomu je v Bibli i v tradici našeho státu. Manželství považujeme za jedinečný základ společnosti a nejlepší místo pro rození a výchovu dětí – naší budoucí společnosti. Proto žádám poslance o přijetí poslaneckého návrhu na doplnění ústavního zákona o rodině slovy „a manželství jako svazek muže a ženy“. https://www.petice.com/petice_pr_manelstvi_mue_a_eny (podpis pouze přes internet)

Všichni, kdo se zejména v církvi setkali s jakýmkoli způsobem zneužívání, jsou zváni k modlitbě a setkání navzájem mezi sebou i s biskupem Josefem Nuzíkem. Akce se uskuteční o svátku Panny Marie Bolestné 15. září 2023 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Program začíná v 16.00 smírnou adorací, v 17.00 je nabídnuta možnost setkání s biskupem Nuzíkem a v 18.00 následuje mše svatá za všechny přítomné i za ty, kteří přijít (zatím) nemohli. „Svatý otec František často zařazuje setkání s oběťmi zneužívání do programu svých cest a já mám za to, že i v naší zemi nastal čas pozvat všechny, kterých se zneužívání týká. V den památky Panny Marie Bolestné se proto potkáme při modlitbě, abychom nesli bolest všech lidí, kteří se se zneužíváním setkali, a přispěli k uzdravení těchto těžkých ran. Setkání má nízkoprahovou podobu, aby se mohli zúčastnit a cítili se zde bezpečně i ti, kdo zatím nemohou nebo nechtějí o svých zkušenostech mluvit. A pokud někdo v tomto modlitebním prostředí najde odvahu promluvit o tom, co prožil, bude to pro něj i pro celé společenství důležitý krok,“ zve hlavní celebrant mše svaté biskup Nuzík.

Děkanátní centrum pro rodinu Véna – na vývěsce a na olomouc-dcpr.cz jsou nové pozvánky.