8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá
6 p.m.
Nové Sady
Klubík – setkání na faře
11 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – křtiny při mši
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
11:30 a.m.
Nové Sady
farní kavárna – všichni jste srdečně zváni

Kdo máte zájem o službu lektorů při mši svaté, zapište se prosím čitelně vzadu na nástěnce, nebo pošlete mail se svými kontaktními údaji Vítkovi Švorčíkovi (svorci@seznam.cz). Během podzimu proběhne jedno malé milé sekání všech lektorů spojené s jednoduchým minikurzem lektora.

Klubík již zahájil svou činnost. Setkání jsou v 18:00 hod. obvykle na faře. Všechny děti od 6. třídy a starší jsou zvány. Přihláška není potřeba, jen přijďte. Pokud jste na Klubíku ještě nebyli, mohou Vám víc informací sdělit manželé Pavla a Matěj Macounovi.

Zapisujte se prosím na nástěnce pod kůrem do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny a další. Moc děkujeme za Vaše zapojení ve farnosti.

Příští neděli 25.9. bude po mši svaté společná farní kavárna, všichni jste srdečně zváni.

Vaše dotazy a podněty na pastorační a ekonomickou radu můžete posílat mailem na adresu: farniradanovesady@gmail.com

Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnostnovesady.cz