10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
11:30 a.m.
Nové Sady
farní kavárna – všichni jste srdečně zváni
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá
6 p.m.
Nové Sady
Klubík – setkání na faře
žádná událost tento den
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá

Kdo máte zájem o službu lektorů při mši svaté, zapište se prosím čitelně vzadu na nástěnce, nebo pošlete mail se svými kontaktními údaji Vítkovi Švorčíkovi (svorci@seznam.cz). Během podzimu proběhne jedno malé milé sekání všech lektorů spojené s jednoduchým minikurzem lektora.

Vaše dotazy a podněty na pastorační a ekonomickou radu můžete posílat mailem na adresu: farniradanovesady@gmail.com

Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnostnovesady.cz