10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
11:30 a.m.
Nové Sady
Farní kavárna – setkání při kávičce a čaji na faře a farní zahradě
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
žádná událost tento den
5 p.m.
Nové Sady
Noc kostelů – otevřený kostel - otevřená farnost.
5:15 p.m.
Povel
V kapličce adorace – spojená se sv. přijímáním
10:05 p.m.
Nové Sady
Noc kostelů – ukončení, zamykání s kostelníkem

Dnes jste po mši svaté zváni na farní kavárnu.

V pátek 2.6. se i naše farnost zapojí do Noci kostelů. Podrobný program je na nástěnce.

Prosíme, kdo můžete napéct do farní kavárny při Noci kostelů, ozvěte se Vítkovi, nebo přineste svůj příspěvek přímo ke kostelu 2.6. od 17:00 hod. Preferujeme však ohlášení předem, abychom měli přehled s kým můžeme počítat a nenakupovali zbytečně.

Slavnost Těla a krve Páně dne 8.6. můžete prožít od 17:00 hod. v kostele u sv. Mořice – více informací na nástěnce.

Vaše dotazy a podněty na pastorační a ekonomickou radu můžete posílat mailem na adresu: farniradanovesady@gmail.com

Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnostnovesady.cz