10 a.m.
Nové Sady
Společná modlitba křížové cesty
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
žádná událost tento den
1 p.m.
Nové Sady
Pohřeb paní Meisnerové – víc informací na nástěnce kostela
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá
4:45 p.m.
Nové Sady
Společná modlitba křížové cesty
5:15 p.m.
Nové Sady
Obřady Velkého pátku
1 p.m.
Nové Sady
Otevřený kostel – pro soukromou adoraci
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá

Ve středu je jen pohřební mše svatá ve 13:00 hod. Rozloučíme se s paní Meisnerovou. Parte je na nástěnce kostela. Pravidelná středeční mše svatá v našem kostele nebude.

Na Velký pátek je v 16:45 společná modlitba křížové cesty. Kdo je ochotný tuto modlitbu vést, zapište se prosím na rozpis na nástěnce.
Na Bílou sobotu je od 13:00 hod. otevřený kostel pro soukromou adoraci u Božího hrobu. Prosím zapište se do rozpisu na nástěnce pro zajištění adorace. Děkujeme.

Příští neděli si přineste pokrmy k požehnání.
Bude také sbírka na platy našich duchovních. Víc o ní najdete v letáčku nad kancionály.

Na Velikonoční pondělí bude v našem kostele mše svatá v 10:35 hod.

Z důležitých termínů si prosím zapište pozvání na jarní farní brigádu, která bude v sobotu 29.4. a hody a farní den, které společně prožijeme v neděli 7.5.2023

Ke svátosti smíření využijte zpovědní službu zveřejněnou na nástěnce kostela. Mimořádně je možnost i dnes po mši svaté přistoupit ke svátosti smíření v našem kostele.

Vaše dotazy a podněty na pastorační a ekonomickou radu můžete posílat mailem na adresu: farniradanovesady@gmail.com

Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnostnovesady.cz