10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
11:30 a.m.
Nové Sady
farní kavárna
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Povel
Bohoslužba slova v kapličce – spojená s adorací a sv. přijímáním
žádná událost tento den
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – slouží P. Jan Čukáš

Dnes po mši svaté je farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni.

Příští neděli bude požehnáno všem školákům. Přineste si své aktovky a školní batohy.

KURZ ALFA začíná 26. září a bude trvat do 12. prosince. Každé úterý u sester františkánek v ulici Akademická. Přihlásit se můžete na: olomouc@seznam.cz nebo 608 491 670

V sakristii si můžete zapisovat mše svaté na zbytek srpna a pak září, říjen a listopad.

Zájemci o výuku náboženství ať nechají v sakristii své kontaktní údaje – jméno, věk dítěte, telefon na rodiče / mail.

Zapisujte se už teď v předstihu do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny a další.

Vaše dotazy a podněty na pastorační a ekonomickou radu můžete posílat mailem na adresu: farniradanovesady@gmail.com

Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnostnovesady.cz