10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
3 p.m.
Nové Sady
Svátostné požehnání
3:30 p.m.
Nové Sady
Oslava našich patronů – na faře a farní zahradě
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Povel
Mše svatá – v kapličce

Dnes odpoledne po svátostném požehnání jste srdečně zváni na oslavu našich patronů na faře a farní zahradě . Upečené dobroty pro společné setkání jsou vítány. Špekáčky, chléb a pití jsou připraveny.

Na nástěnce pod kůrem jsou rozpisy služeb ve farnosti. Máte možnost se zapsat na nedělní katechezi pro děti, vzít si službu lektora při nedělní liturgii, postarat se o farní kavárnu, nebo v příslušném měsíci posekat trávu kolem kostela. Prosíme, zvažte svou službu ve farnosti.

Vaše dotazy a podněty na pastorační a ekonomickou radu můžete posílat mailem na adresu: farniradanovesady@gmail.com

Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnostnovesady.cz