Duchovní správce farností:
o. František Hanáček
Byt a farní kancelář:
Opletalova 10, 779 00 Olomouc
Telefon:
585 223 179
E-mail:

Římskokatolická farnost Olomouc – Nové Sady

Sídlo:
Dolní Novosadská 38/16, Olomouc 779 00
IČO:
48427624
Číslo účtu:
1804025339/0800

Příspěvky na přístavbu Domu farní rodiny

Číslo účtu:
2501330779/2010
Variabilní symbol:
20170305