10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za živé a + farníky a dobrodince kostela (P. František Dobeš)
8 p.m.
Nové Sady
Modlitby otců
5:15 p.m.
Nové Sady
Mše svatá – Za Jaroslava Pachtu a živou a + rodinu Pachtovu (P. Jan Čukáš)
žádná událost tento den
5:15 p.m.
Povel
Mše svatá – a adorace za mír ve světě (P. Jan Čukáš)
6 p.m.
Nové Sady
Adorace – za pokoj a mír ve světě (jáhen Otto Broch)
10:35 a.m.
Nové Sady
Mše svatá
11:30 a.m.
Nové Sady
Farní kavárna – setkání u kávičky a čaje a dobrot na faře

Dnes slavíme jako Den modliteb za misie. Při mši svaté se koná sbírka na misie.

Příští neděli 29.10. se můžeme těšit po mši svaté na farní kavárnu. Tekuté i pečené příspěvky jsou vítány. Vaše milá účast na setkání je však vítána víc. Těšíme se i na Vás.

Podzimní farní brigáda bude 11.11.2023 od 9:00 hod. Rezervujte si tento termín pro společnou práci, zábavu i povídání. Práce je jako na kostele. Kdo nemůžete osobně přiložit ruku k dílu můžete napéct / uvařit pro brigádníky. Prosím, ohlaste se ale včas Vítkovi Švorčíkovi.

Papež František vyhlásil na pátek 27. října DEN MODLITEB A POSTU ZA UKONČENÍ VÁLKY MEZI IZRAELEM A HAMÁSEM – viz list biskupa Josefa. Všechny prosím, abychom se k této výzvě připojili a stejně tak i k modlitbě s biskupem Josefem. V pátek bude mimořádně v 17:15 mše svatá v kapli na Povelu a po mši adorace (P. Ján Čukáš). Ve farním kostele v Nových Sadech bude od 18:00 do 19:00 adorace za dar míru (jáhen Otto Broch)

Dušičková pobožnost olomouckých farností na olomouckém ústředním hřbitově se letos koná v neděli 29. října ve 14:30.

Příští týden se ze soboty na neděli mění čas na zimní. Noc bude o hodinu delší.

Zapisujte se, prosím, do služeb ve farnosti – sekání trávy, nedělní katecheze, farní kavárny …

Vaše dotazy a podněty na pastorační a ekonomickou radu můžete posílat mailem na adresu: farniradanovesady@gmail.com

Nejaktuálnější informace se dozvíte na adrese: http://farnostnovesady.cz